Ontdek het platform

Privacy verklaring

 

P R I V A C Y    S T A T E M E N T

Natuurlijk vinden wij uw privacy net zo belangrijk als die van ons zelf. Daarom kunt u er op rekenen dat wij uw gegevens zorgvuldig behandelen en alleen gebruiken binnen de daarvoor gestelde kaders. In deze verklaring vertellen wij u hoe wij dit doen.

 

Verwerkingsverantwoordelijke
Edukado in Alkmaar is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in deze privacy statement.

 

Contactgegevens
Edukado, Wognumsebuurt 3, 1817BH te Alkmaar
Telefoon: 072-2001001
Email: info@edukado.nl
Website: https://www.edukado.nl
 
Persoonsgegevens die wij verzamelen
Edukado verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Studentnummer
 • Opleiding (crebo-nummer)
 • Opleidingsniveau
 • Rijbewijsnummer
 • Adresverwijzing
 • IP-gegevens
 
Wij verzamelen gegevens van jongeren tussen 15 en 16 jaar en daarboven om inzichtelijk te krijgen wat de progressie is van een student binnen het stageproces. Wij verzamelen pas deze gegevens nadat er een overeenkomst of intentieverklaring van een schoolinstelling aanwezig is waarin nadrukkelijk wordt aangegeven dat Edukado deze bovenstaande persoonsgegevens mag verzamelen.
 
Gebruik van de informatie
In principe gebruiken wij uw persoonsgegevens om u onze diensten te kunnen leveren en om u daarbij zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, onder meer om:
 • Contact met u te kunnen opnemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Financiële en administratieve transacties (zoals betalingen) te kunnen verwerken.
 
Daarnaast analyseert Edukado uw gedrag op onze website om zodoende ons aanbod van producten en diensten nog beter af te stemmen op uw voorkeuren.
 
Natuurlijk verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Delen van informatie met derden
Alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of in het geval wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, zullen wij uw persoonsgegevens met derden delen. Met deze partijen sluiten wij verwerkingsovereenkomsten, die worden geregistreerd en bijgehouden in een verwerkingsregister. Dit register kunt u desgevraagd op elk moment inzien. Vanzelfsprekend zullen wij uw gegevens nooit met derden delen of aan hen verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of worden.
 
Gebruik van cookies
Edukado gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden de cookies ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Tenslotte plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
 
Bewaartermijn van de gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, behalve wanneer wet of regelgeving ons daartoe verplicht. Voor de meeste gegevens hanteren wij doorgaans een bewaartermijn van zeven jaar.
 
Inzage- en wijzigingsrecht
Het spreekt voor zich dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u wanneer u dit wilt, het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Edukado. Alle verwerkingen worden in een register bijgehouden. Zoals eerder aangegeven, kunt u dat inzien wanneer u dat wenst. Elk redelijk verzoek zal worden gehonoreerd. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig dagen.
 
Mocht u onverhoopt van mening zijn dat wij iets niet goed hebben gedaan, dan kunt u een klacht indienen. U mag dit doen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 
Beveiliging van de gegevens
Edukado neemt de bescherming van uw gegevens serieus.  Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijziging tegen te gaan. Om deze zogeheten datalekken te voorkomen, zijn onder meer de volgende maatregelen genomen:
 • Beveiliging van de server;
 • De computers zijn voorzien van een virusscanner en firewall;
 • Applicatie is veilig gecodeerd;
 • Medewerkers hebben zich verbonden tot geheimhouding.
 
Tenslotte
Wet en regelgeving ten aanzien van Privacy kunnen snel veranderen. Om actueel te blijven en steeds aan de laatste regels en rechtspraak te kunnen voldoen, zullen wij er niet aan ontkomen om zo nu en dan deze Privacy Statement te wijzigen. Via onze website stellen wij u op de hoogte van alle wijzigingen die plaatsvinden. Dit Privacy Statement is van 17-12-2021.

Demo aanvragen

Brochure aanvragen